photo

Vitalij

Vitalij to prawdziwy mistrz budownictwa. Obecnie przechodzi rehabilitację po urazie, do którego doszło w październiku. Pomimo aż sześciu operacji, żołnierz się nie poddaje. Vitalij prawie codziennie pracuje z fizjoterapeutą i już może poruszać trzema palcami dłoni (wcześniej w ogóle nie mógł poruszać ręką). Lekarze z wojskowego szpitala i inżynierowie z 3D Metal Tech opracowali implant, który zastąpił uszkodzoną część kości łokciowej i przyspieszy jego dalszą rehabilitację. Dzięki darom ludzi o dobrym sercu udało nam się zebrać niezbędną kwotę na opracowanie tego implantu - 36 251 hrywien (991 dolarów).